Krakowskie Skotniki etap I

Zrealizowane

Opis inwestycji

Inwestycja „Krakowskie Skotniki etap pierwszy” została zakończona na początku drugiego kwartału 2020r.

Lokalizacja inwestycji